Åldersbestämma en Vostok

Det är mycket vanligare med en Vostok som är tillverkad i Ryssland än i Sovjetunionen. Men hur vet man..?
Att åldersbestämma en Vostok ner till rätt årtal är en i det närmaste oöverstiglig uppgift. Är man amatörsamlare får man vara glad om man åtminstone kan avgöra vilken tidsepok klockan kommer ifrån.
Här är det till stor hjälp att lära sig vad som står på urtavlan enligt nedan. För exakta årtal finns det klockor som bara tillverkades för speciella tillfällen. 1945-1985 jubileumsmodell är ju rätt lätt att härleda då den bara tillverkades år 1985. Å andra sidan, jag är inte lika säker på att 1945-1995 jubileumsmodell enbart finns på klockor från 1995...

Över lag är klockor från Sovjet-tiden mer pålitliga än post-Sovjet vad gäller mönster/bilder på urtavlor. Av den enkla anledningen att det blev mer kommersialiserat i Ryssland. Lite förenklat kan man säga att utseendet på urtavlan på Sovjet-klockor kom till med nån slags verklighetsbaserad tanke, medan nyare urtavlor kan ha utseende som egentligen bara grundar sig på att det är coolt. Som klockor med KGB-emblemet. KGB upplöses 1993 och en klocka som tillverkades 1996 med emblemet på urtavlan var ju inte så där i samklang med tiden. Om man säger…


Tillverkade i Sovjet:

urtavlor1

Sovietunion till och med slutet av 1991, "сделано в СССР". Tillverkades för inhemsk marknad. Detta är det vanligaste för Sovjetklockor.

 

urtavlor4

Sovietunion till och med slutet av 1991, "Made in USSR". Tillverkades för export. Det är ovanligare med exportklockor än klockor för inhemska marknaden.

 

urtavlor2 Sovietunion till och med slutet av 1991, ЗАКАЗ МО СССР (Ordered by the Ministry of Defence of the USSR). Såldes bara i speciella butiker för militär personal. Väldigt ovanliga men inte helt unika. Det tillverkades inga ЗАКАЗ efter Sovjetunionens fall.

 

Tillverkade under mellanperioden

urtavlor5

I mellanperioden Sovietunionens fall i december 1991 och Ryska federationens (Ryssland) bildande i december 1993 fanns det ingen landsbeteckning på urtavlan. Det tillverkades modeller både före och efter som inte har någon landsbeteckning. Inte så vanligt, men de finns. Dock, riktlinjen är att en Vostok med urtavla utan landsbeteckning är tillverkad nån gång jan 1992 - dec 1993.

 

Tillverkade i Ryssland:

urtavlor3

Ryssland från och med 1994- "сделано в России". Det här är de vanligaste Vostok på marknaden.

 

banner paypal