Litauiska Vostok-Europe har, namnet till trots, inga kopplingar till Ryssland

 
 

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv
 

Så här fungerar det på praktiskt taget alla Vostok-klockor. Har du en klocka utan skruvad krona så har du av naturliga skäl inte momentet att skruva ut/in kronan...

Att dra upp klockan

Vostok Manual

Kronans lägen

Skruva ut kronan (moturs). När den är utskruvad kommer den att kännas lös och ”wobblig”. Vilket är helt i sin ordning. Det beror på att krona och axel till skillnad från andra klockor inte är sammankopplade när kronan är inskruvad.

Dra ut kronan bara ett litet, litet snäpp till läge 2 på bilden så kopplas de ihop. Du märker skillnaden från att vara helt lös (eller kanske bättre uttryckt ”slirig”) till att du känner ett svagt motstånd. Du kan nu dra upp klockan medurs (normalt kör håller man kronan mellan tumme och pekfinger och snurrar fram och tillbaka). 25-30 varv brukar räcka för full uppdragning. Dra bara upp tills du känner ett litet motstånd. Fall aldrig för frestelsen att ”jag tar i lite extra på de sista varven för att få full valuta för min uppdragning”. Det kan skada mekanismen i det långa loppet. Vrid bara upp så länge det går helt utan motstånd. När du är klar för du bara in kronan igen och skruvar fast den.
OBS! På de flesta nytillverkade Vostoks finns det ett säkerhetsmoment för just detta med att dra upp urverket för hårt. När klockan är tillräckligt uppdragen "frikopplas" kronan och du riskerar aldrig att dra upp den för hårt. Innebär att på dessa nya klockor känner du inget motstånd. Men, som sagt, efter 25-30 varv är den uppdragen.

En fullt uppdragen klocka har en s.k. reservgång (dvs så länge den tickar på) på 30-35 timmar.

Har du ett automatur och du bär klockan dagligen så sköts uppdragningen, eh, automatiskt. Automatiken fungerar på det viset att det ligger en rotor över urverket som sätts i snurr av din arms rörelser och på så sätt underhåller uppdragningen (du kan ofta höra att det ”ligger något löst” inuti klockan om du skakar på den).
Om du har haft klockan liggande i mer än 24 timmar så är automatiken oftast inte tillräcklig för att dra upp klockan så att den går jämt. Vrid alltid upp klockan manuellt när den legat länge eller till och med har stannat innan du börjar använda den.

Att ställa in tiden

Dra ut kronan till position 3 på bilden. Nu är det bara att vrida medurs tills du har rätt tid. När du är klar för du in kronan igen och skruvar fast den.

Att sätta datum

Vostok har en lite egen modell av genväg för att ställa in datum.
Dra ut kronan till position 3 på bilden som när du ska ställa in tiden. Vrid medurs tills datum ändras efter att du passerar kl 12. Vrid nu tillbaka visarna till kl 8. Vrid fram igen och passera kl 12 så datum klickar fram en dag. Upprepa tills du har rätt datum, ställ in tiden, för in kronan och skruva fast den.
Detta med att skruva tillbaka till kl 8 är en sanning med modifikation. Det är så det är tänkt, men på gamla Vostoks måste du i många fall tillbaka till kl 7 eller till och med kl 6. Du ser för det mesta att datum hoppar till när du nått punkten där du kan skruva framåt igen.


OBS! Gå aldrig från läge 3 (tid och datum) till läge 2 för att dra upp klockan. Ha som vana att först vrida upp klockan, sedan ställa tid/datum. Om du ställer datum först, för in och skruva fast kronan innan du skruvar ut igen för att vrida upp.


Video:


Tillbaka till innehållsförteckningen

Bilder med tillstånd från Watches of the USSR
Dela artikeln!
Pin It

banner paypal